2004 - 73 (5)

Volume 73 (2004), nr. 5

73 (5) 344-350

Titel: 
Mogelijkheden voor de behandeling van hypercortisolisme bij hond en kat
Auteur(s): 
S. BHATTI, S. DAMINET
Samenvatting: 
Bij spontaan hypercortisolisme (syndroom van Cushing) wordt het dier chronisch blootgesteld aanovermatige hoeveelheden endogeen cortisol. Dit is een frequent gediagnosticeerde endocriene aandoeningbij de hond en is bij de kat vrij zeldzaam. De keuze van de behandeling van hypercortisolisme hangt nietalleen af van de oorzaak (hypofyse- of bijnierschorstumor), maar ook van de ervaring van de dierenarts.Verschillende behandelingsmethoden zijn mogelijk, zoals medicamenteuze therapie of gesofisticeerdechirurgie. De meest aangewezen behandelingsmethoden zullen worden besproken.
Volledige tekst: 
pp 344-350
Voor de praktijk

73 (5) 341-343

Titel: 
Complexe vertebrale malformatie bij een Holstein Friesian kalf in België
Auteur(s): 
B. MATEUSEN, T. LAST, G. VERCAUTEREN, G. MOMMENS, A. DE KRUIF
Samenvatting: 
Complexe Vertebrale Malformatie (CVM) werd voor het eerst beschreven in 2000, nadat in een Deensonderzoek een groot aantal misvormde, doodgeboren Holstein Friesian kalveren werd opgemerkt. Sinds -dien werden er ook in enkele andere landen verschillende gevallen beschreven. Uitwendig ziet men eenverkorting en malformatie van de cervico-thoracale wervelkolom, een bilaterale contractie van de carpaleen tarsale gewrichten met een rotatie van de kogels en een verminderd geboortegewicht. De klinischediagnose wordt bevestigd door een genetisch onderzoek dat homozygotie voor het recessief CVM-genopspoort. In dit artikel wordt een geval van CVM op een Belgisch melkveebedrijf beschreven.
Volledige tekst: 
pp 341-343
Casuïstiek(en)

73 (5) 331-340

Titel: 
Survey van mondaandoeningen bij katten in Vlaanderen
Auteur(s): 
L. VERHAERT, C. VAN WETTER
Samenvatting: 
Een onderzoek naar de aanwezigheid van mondziekten bij 753 katten aangeboden voor algemeen onderzoek bijelf Vlaamse dierenartsen, wordt gepresenteerd. Slechts 87 van deze katten werden aangeboden voor een mond -aandoening. Het mogelijk effect van leeftijd, geslacht, voeding, ras en levensstijl op het voorkomen van deverschillende mondaandoeningen werd onderzocht. Uit de resultaten bleek dat de meeste katten uit het onderzoekleden aan parodontale aandoeningen (gingivitis, parodontitis), en dat parodontitis meer voorkwam bij ouderekatten dan bij jongere. Hoewel het hier een jonge populatie betrof (gemiddelde leeftijd 4,5 jaar), en er nietroutinematig gebruik werd gemaakt van radiografisch onderzoek, had één kat op vier last van resorptieve letsels(FORL). Andere ziekten die werden genoteerd, zijn congenitale/erfelijke aandoeningen, trauma, proliferaties enstomatitis. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat mondziekten zeer vaak voorkomen bij de kat en dat demond daarom veel meer aandacht zou moeten krijgen in de dagelijkse dierenartsenpraktijk.
Volledige tekst: 
pp 331-340
Origine(e)l(e) artikel(en)

73 (5) 325-330

Titel: 
Evaluatie van een nieuwe genotyperingstest voor de codons 136-154-171 van het schapenprionproteïne (PRNP) gen met behulp van "Reverse Hybridization"
Auteur(s): 
H. DE BOSSCHERE, S. ROELS, C. RENARD, T. BRIERS, J. DE SLOOVERE, E. VANOPDENBOSCH
Samenvatting: 
Een nieuwe genotyperingstest voor de condons 136-154-171 van het schapenprionproteïne (PRNP) gen viadetectie van mutaties in het PrP-gen met behulp van “reverse hybridization” werd geëvalueerd op niet-gestoldbloed en hersenweefsel. In totaal werden 100 bloedstalen en 28 hersenstalen onderzocht. Al deze stalen werdendaarna geconfirmeerd met “denaturating gradient gel electrophoresis” en “real-time polymerase chain reaction”.De resultaten van deze drie testen kwamen zeer goed overeen. In dit artikel wordt kort het gebruik van deze nieuwegenotyperingstest besproken.
Volledige tekst: 
pp 325-330
Origine(e)l(e) artikel(en)

73 (5) 317-324

Titel: 
Intra-uteriene inseminatie bij mens en dier
Auteur(s): 
S. VERBERCKMOES, A. VAN SOOM, M. THYS, A. DE KRUIF
pp 317-324
Overzichtsartikel(en)

73 (5) 310-316

Titel: 
De voortplanting bij de lama- en de alpacamerrie
Auteur(s): 
J.L. LEROY, T. FLAHOU, K. MOERLOOSE, A. DE KRUIF
pp 310-316
Overzichtsartikel(en)

73 (5) 307-309

Titel: 
Een geval van loodintoxicatie bij sportduiven
Auteur(s): 
P. TAVERNIER, S. ROELS, K. BAERT, K. HERMANS, F. PASMANS
Samenvatting: 
Acute loodvergiftiging door opname van loodhagel werd vastgesteld bij twee jonge duiven die foerageerden opeen weide waar frequent geschoten werd. Eén duif die een bloedconcentratie van 7000 ìg/ml lood vertoonde,stierf ondanks calciumdinatrium EDTA-behandeling. Het andere dier kon gered worden.
Volledige tekst: 
pp 307-309
Thema

73 (5) 303-306

Titel: 
Twee gevallen van loodintoxicatie bij anseriformes
Auteur(s): 
P. TAVERNIER, K. CAUWERTS, A. VAN CAELENBERG, F. PASMANS, A. MARTEL, K. HERMANS
Samenvatting: 
Lead poisoning was diagnosed in 5 (16.6%) out of 30 living anseriformes and in 4 (4%) out of 99 dead anseriformes presented at the Bird Clinic of the Veterinary Faculty of Ghent University in the period 1 January 2002 to 1 July 2004. Only two cases out of five could be treated successfully by chelation therapy. Because of the low number of patients, it was not possible to determine the actual incidence of lead intoxication in anseriformes in Flanders. Since in a number of suspected cases the owners did not consent to further examination, these figures should be taken as minimal estimates. Routine clinical examination of anseriformes presented with debilitation, apparent paralysis or anaemia of unknown aetiology should include blood sampling for lead determination in ducks, geese and swans. Diagnostically important features of two cases of lead intoxication in anseriformes treated at the Bird Clinic are described in detail in this short communication.
Volledige tekst: 
pp 303-306
Thema

73 (5) 286-302

Titel: 
Loodintoxicatie bij vogels en de problematiek van de jacht met loodhagel
Auteur(s): 
P. TAVERNIER
pp 286-302
Thema