88 (6) pp 335

Titel: 
Meniscusletsels bij de hond
Auteur(s): 
C. BRONDEEL, E. COPPIETERS, E. DE BAKKER, E. BOGAERTS, L. DE RYCKE, Y. SAMOY, G. VERHOEVEN, B. VAN RYSSEN
Samenvatting: 

Meniscusletsels bij de hond worden bijna steeds in combinatie met een gescheurde voorstekruisband gezien. Telkens gaat het om de mediale meniscus. Erg manken of een plotse toenamevan manken kan wijzen op een meniscusletsel bij honden met een kruisbandprobleem. Ook persisterendof terugkerend manken na een kruisbandoperatie is indicatief voor een gescheurdemeniscus. Met behulp van beeldvormingstechnieken kunnen meniscusletsels in beeld gebrachtworden, of ook artroscopisch of tijdens kruisbandchirurgie vastgesteld worden. Meerdere chirurgischeopties zijn beschreven om meniscusletsels te behandelen.

Volledige tekst: 
pp 335-341
Permanente vorming