88 (6) pp 327

Titel: 
Klinische benadering van gastroduodenitis en ernstige maagzweren van onbekende oorsprong bij een Arabische volbloedmerrie
Auteur(s): 
S. ALONSO-SOUSA, M. DE RIJCK, M. LORES, J. BRUNSTING
Samenvatting: 

Een Arabische merrie van twee jaar oud werd doorverwezen naar Sharjah Equine Hospital met koliekverschijnselen.Op het klinisch onderzoek vertoonde ze tekenen van endotoxemie en echografischonderzoek toonde een sterk opgezette maag aan met verschillende opgezette niet-motiele dunnedarmlussen.Tijdens een sondage van de maag werd er acht liter bloederige reflux bekomen. Op het gastroscopischonderzoek werden ernstige maagzweren (graad 4) gevonden. Op basis van deze bevindingenwerden “equine gastric ulcer syndrome” (EGUS) en gastroduodenitis (GD) gediagnosticeerd. Initieelwerd het paard behandeld met parenterale pantoprazole. Nadat het paard geen reflux meer vertoonde,werd orale ranitidine en sucralfaat toegevoegd. Het paard verliet de kliniek na elf dagen, met een75%-heling van de maagzweren. Dertig dagen later werd een controlegastroscopie uitgevoerd en hierbijwas 90% heling zichtbaar (EGUS graad 1). Volgens de auteurs is dit de eerste casuïstiek waarin decombinatie pantoprazole, ranitidine en sucralfaat beschreven wordt voor het behandelen van ernstigemaagzweren bij een paard.

Volledige tekst: 
pp 327-334
Casuïstiek(en)