88 (6) pp 311

Titel: 
Beta-(1,3)-glucanen uit algen en hun effect op vaccinatie tegen infectieuze bursitis bij pluimvee
Auteur(s): 
V. VAN HAMME, R. SPAEPEN, N. SMEETS
Samenvatting: 

Vaccinatie is de preventiemaatregel bij uitstek in geval van infectieuze bursitis (IBDV) bij pluimvee.Het gebruik van immuun-modulerende ingrediënten via het voer is een nieuwe strategie om hetsucces van de vaccinatie te verbeteren. Het doel van deze studie was na te gaan of de toevoeging vanbeta-(1,3)-glucanen in het voer de vaccinatie tegen IBDV kan verbeteren. De studie werd uitgevoerdbij vleeskuikens (ROSS 308). Er werden drie groepen dieren opgenomen: een negatieve controlegroep(met niet-gevaccineerde, onbehandelde dieren), een positieve controlegroep (met gevaccineerde maaronbehandelde vleeskuikens) en een gesupplementeerde groep (met gevaccineerde dieren behandeldmet beta-(1,3)-glucanen). Alle vleeskuikens in de studie, behalve de negatieve controledieren, werdenoraal gevaccineerd op dag 18 met een levend, geïnactiveerd IBDV-vaccin. Bloedstalen voor serologiewerden genomen op dag 18 en dag 35. Uit de resultaten van het serologisch onderzoek bleek dat sommigedieren nog beschermd waren door maternale antistoffen op het tijdstip van vaccinatie. De dierengesupplementeerd met beta-(1,3)-glucanen hadden een lagere CV% (variatiecoëfficiënt) en significanthogere specifieke IBDV-antistoftiters dan niet-gesupplementeerde dieren. Ook waren er in de groepdie behandeld werd met beta-glucaan meer dieren met antistoftiters boven de titer voor beschermendeimmuniteit. De resultaten van deze proef duiden aan dat beta-(1,3)-glucanen de seroconversie en serologischerespons op IBDV-vaccinatie kunnen verhogen.

Volledige tekst: 
pp 311-315
Origine(e)l(e) artikel(en)