88 (5) pp 295

Titel: 
Het aanspannen van trekdieren: een beknopt overzicht
Auteur(s): 
J. DE SMET
Samenvatting: 

Het paard werd in onze contreien eeuwenlang als trekdier gebruikt. Ossen-, koeien- en niette vergeten menselijke trekkracht vormden voor kleine bedrijven tot halverwege vorige eeuw deoplossing. In de 19de eeuw werden bij ons en in enkele andere streken trekhonden ingespannen.Ezels en muildieren, hier niet inheems, werden in meer zuidelijke gebieden ingezet.De primitieve opstelling met één trekdier evolueerde tot gespannen van meerdere dieren metcomplex tuigage. In de loop der eeuwen werd de kunst van het aanspannen steeds meer geperfectioneerdtot ogenschijnlijk een stadium van volmaaktheid bereikt werd halverwege de twintigsteeeuw. Na de Tweede Wereldoorlog verdween die hele professionele knowhow. Nu zit het aangespannenrijden nog enkel in de vrijetijdssfeer en bij koninklijke staatsie. In deze bijdrage wordteen kort overzicht gegeven van de verschillende manieren van aanspannen van trekdieren.

Volledige tekst: 
pp 295-302
Uit het verleden