88 (5) pp 287

Titel: 
“Boid inclusion body disease”: het enigma ontrafeld?
Auteur(s): 
T. HELLEBUYCK, J. SIMARD
Samenvatting: 

“Boid inclusion body disease” (BIBD) is een wereldwijd voorkomende aandoening bij boa’sen pythons. De exacte oorzaak van de aandoening bleef gedurende lange tijd onopgehelderd. Recentwerd met behulp van hedendaagse diagnostische methoden en experimentele studies overtuigendbewijs geleverd dat reptarenavirussen het oorzakelijk agens zijn van BIBD. In tegenstellingtot wat algemeen wordt verondersteld, kunnen boa’s en pythons langdurig subklinischedragers zijn van deze virale ziekte. Alhoewel het oorzakelijk agens van BIBD werd aangetoondis het diagnosticeren van BIBD een uitdaging naargelang de betrokken slangensoort. Bovendienblijft het differentiëren tussen comorbiditeiten gerelateerd aan BIBD en klachten veroorzaaktdoor andere gelijktijdige ziekteprocessen problematisch. In dit artikel worden het ziekteverloopvan BIBD bij pythons en boa’s en het management van de ziekte bij in gevangenschap gehoudenslangen beschreven.

Volledige tekst: 
pp 287-294
Permanente vorming