88 (5) pp 247

Titel: 
Digitale dermatitis bij rundvee - Deel 1: factoren die bijdragen tot de ontwikkeling van digitale dermatitis
Auteur(s): 
A. VERMEERSCH, G. OPSOMER
Samenvatting: 

Digitale dermatitis of de ziekte van Mortellaro is een hoogprevalente dermatologische bovieneaandoening gesitueerd aan de distale regio van de poot, die aanleiding geeft tot kreupelheid en die hetwelzijn van het dier aantast.In dit eerste deel van een tweeledig artikel wordt de rol van genetische factoren, immuniteit,bacteriën en hygiëne in de ontwikkeling van deze complexe ziekte beschreven. Er is nog steeds geenconsensus bereikt wat betreft de rol van het immuunsysteem en de typisch geïsoleerde Treponemaspp. in de pathogenese van digitale dermatitis. Vocht en vuil zijn ongetwijfeld belangrijk voor deziektetransmissie binnen en tussen melkveebedrijven. Verder zal uitgebreide aandacht besteed wordenaan de genetische component van de aandoening.

Volledige tekst: 
pp 247-258
Thema