88 (4) pp 226

Titel: 
Medicamenteuze behandeling van een echinococcus multilocularis-infectie die een lokaal agressieve cavitaire tumor met longmetastasen nabootst bij een hond
Auteur(s): 
J. FRITZ, M. MAHINC, B. RANNOU, E. CAUVIN
Samenvatting: 

Een twee jaar oude labrador retriever uit de Franse Alpen werd aangeboden omwille van een opgezet abdomen, lethargie en gewichtsverlies. Op computertomografisch onderzoek werd een grote,cavitaire levermassa vastgesteld die de vena cava caudalis in groeide en die geassocieerd was metmultipele gelijkaardige laesies ter hoogte van de lever, alsook met longnodulen en lymfadenopathie.Initieel werd deze aandoening verkeerdelijk aanzien als een maligne neoplasie, maar cytologisch enhistologisch onderzoek van de grootste levermassa was compatibel met een cestodeninfectie. EenPCR-test bevestigde een infestatie met Echinococcus multilocularis. Medicamenteuze therapie metalbendazole werd opgestart. De hond bleef klinisch goed gedurende tien maanden na de diagnose,maar moest worden geëuthanaseerd omdat de eigenaars terug moesten keren naar Groot-Brittanniëen ze niet legaal kon geïmporteerd worden. Volgens de auteurs is dit de eerste casereport waarin eenlangetermijnopvolging wordt beschreven van een Echinococcus sp.-infectie bij een hond, die medicamenteus behandeld werd. Dit geval toont ook aan dat medicamenteuze therapie een bruikbare optie isals chirurgie niet haalbaar is.

Volledige tekst: 
pp 226-232
Casuïstiek(en)