88 (4) pp 219

Titel: 
Het gebruik van een pin-schroef-ijzerdraad “tie-in”-configuratie voor ventrale stabilisatie van aangeboren atlanto-axiale instabiliteit bij een yorkshire terriër
Auteur(s): 
H. J. HAN, J. KANG, H.Y. YOON
Samenvatting: 

Een één jaar oude yorkshire terriër met een gewicht van 1,2 kg werd aangeboden met tetraparesisdie reeds acht maanden aanwezig was. Tijdens het radiografisch onderzoek werd atlantoaxiale instabiliteit (AAI) gediagnosticeerd. Ventrale stabilisatie werd bekomen met een “tie-in”-configuratie. Twee0,9 mm-pinnen met positieve schroefdraadprofielen en vier 1,2 mm “locking”-schroeven werden inrespectievelijk de atlas en axis ingebracht. De pinnen werden naar caudaal omgebogen en vastgemaaktaan de schroeven middels cerclagedraad, waarna de gehele constructie werd ingebed in een brug vanpolymethylmethacrylaat. De hond vertoonde een snel, klinisch herstel en liep zelfstandig op dag 3 nade chirurgische ingreep. Er waren geen postoperatieve complicaties. Deze aangepaste techniek vanfixatie met meerdere implantaten in een “tie-in”-configuratie kan een haalbare optie zijn voor AAI bijkleine hondenrassen.

Volledige tekst: 
pp 219-235
Casuïstiek(en)