88 (4) pp 201

Titel: 
De rol van ervaring bij de beoordeling van urinesediment bij hond en kat
Auteur(s): 
J. PROVOOST, P. DEFAUW, S. DAMINET, L. DUCHATEAU, D. PAEPE
Samenvatting: 

Urineonderzoek speelt een belangrijke rol bij het diagnosticeren van bepaalde aandoeningen en bij de gezondheidsscreening van senior- en geriatrische patiënten. Er zijn geen concretedata over de invloed van de beoordelaar op de betrouwbaarheid van microscopisch onderzoekvan een urinesediment bij kleine huisdieren. De doelstelling van deze studie was om de rol vanervaring bij het beoordelen van urinesediment te onderzoeken. Daarom werd het sediment van27 urinestalen (van 13 honden en 14 katten) onafhankelijk van elkaar microscopisch onderzochtdoor één ervaren waarnemer (de expert) en twee onervaren laatstejaarsstudenten diergeneeskunde. Er was voor de meeste elementen een zwakke overeenkomst (lage kappawaarde: 0-0,4)tussen de observaties van de expert en die van de studenten, met uitzondering van een matigeovereenkomst voor struvietkristallen (kappawaarde: 0,47). De overeenkomst tussen de studenten onderling was eveneens zwak, maar iets hoger dan de overeenkomst tussen de ervaren enonervaren waarnemers. In deze studie wordt aangetoond dat ervaring een belangrijke rol speeltom urinesediment correct te onderzoeken.

Volledige tekst: 
pp 201-206
Origine(e)l(e) artikel(en)