88 (4) pp 192

Titel: 
Vergelijking van twee California Mastitis Testen met de elektronische celgetalbepaling voor de detectie van intramammaire infecties in mengmelkstalen van melkvee
Auteur(s): 
E. BIEBAUT, S. PIEPERS, D. VALCKENIER, S. DE VLIEGHER
Samenvatting: 

Het celgetal van de melk is een indicator voor de aanwezigheid van een intramammaire infectiebij melkvee. Het doel van deze studie was om van 179 mengmelkstalen de resultaten van de elektronische celgetalbepaling via het Fossomatic™ toestel te vergelijken met deze van twee commerciëleCalifornia Mastitis Testen (CMT) op basis van verslijming, al dan niet in combinatie met kleurverandering. De meest voorkomende major pathogenen bij bacteriologisch onderzoek warenStreptococcus uberis en Staphylococcus aureus en de vaakst geïsoleerde minor pathogenen warende niet-aureus stafylokokken. Het celgetal geschat aan de hand van de CMT-testen kwam goedovereen met het elektronisch bepaalde celgetal bekomen met de Fossomatic™. De testkarakteristieken van beide CMT-testen waren vergelijkbaar, zowel onderling als met deze bekomen voorde elektronische celgetalbepaling. Op basis van de bevindingen kan geconcludeerd worden datbeide CMT-testen in de praktijk kunnen gebruikt worden om koeien met een intramammaireinfectie veroorzaakt door major pathogenen te helpen detecteren.

Volledige tekst: 
pp 193-200
Origine(e)l(e) artikel(en)