88 (4) pp 183

Titel: 
Retrospectief onderzoek naar de activiteiten van de Vlaamse gezelschapsdierenpracticus met het oog op aanpassing van het curriculum diergeneeskunde
Auteur(s): 
L. RYSMAN, A. DECLOEDT, P. DEPREZ
Samenvatting: 

De literatuur over de activiteiten van de gezelschapsdierenpracticus in Vlaanderen is vrijbeperkt. Het doel van dit onderzoek was informatie te verwerven over de samenstelling van degemiddelde praktijk, de meest uitgevoerde handelingen en het belang van de verschillende klinischedisciplines. Er werd hiervoor gebruik gemaakt van logboeken, i. e. documenten geschreven doorstudenten diergeneeskunde tijdens hun stages. De hond was de meest aangeboden diersoort. Debelangrijkste disciplines waren dermatologie, gastro-enterologie, wondzorg, algemene ziekte enorthopedie. De meest frequent uitgevoerde chirurgische ingrepen waren castratie en sterilisatie.Bovendien mag het aandeel preventieve diergeneeskunde niet onderschat worden: tijdens 28%van alle consultaties werd gevaccineerd. Deze informatie kan gebruikt worden om het curriculumvan de studenten diergeneeskunde aan te passen zodat deze beter voorbereid worden op hetwerken in de praktijk.

Volledige tekst: 
pp 183-191
Retrospectieve studie