88 (3) pp 137

Titel: 
Beta-caroteen en vitamine E in de melkveehouderij: factoren die bloedconcentraties beïnvloeden - een veldstudie in Vlaanderen
Auteur(s): 
J. DE BIE, K. PROOST , H. VAN LOO, J. CALLENS, P.E.J. BOLS, E . FRANSEN, J.L.M.R. LEROY
Samenvatting: 

In deze veldstudie uitgevoerd in de Vlaamse melkveehouderij wordt aangetoond dat factoren, zoalslactatiestadium, bedrijfstype (met of zonder weidegang) en seizoen, geassocieerd zijn met plasma-β-caroteen (bC) en vitamine E (VitE)-concentraties bij melkvee. De iCheck bC is een eenvoudig apparaatwaarmee de bC-status van een koe snel en op het bedrijf geëvalueerd kan worden. Een derdevan de melkkoeien vertoonde deficiënties in plasma-bC en VitE en dit voornamelijk tijdens de vroegelactatie en op bedrijven zonder weidegang. De opname van vers gras kon de daling in plasma-bC enVitE vroeg na de kalving niet opheffen. De bC- en VitE-status van droogstaande koeien was significantbeter bij deze met mogelijkheid tot weidegang. Deze bevindingen kunnen bijdragen tot het herformulerenvan de diëtaire antioxidant-aanbevelingen met als doel hoogproductieve melkkoeien in optimalegezondheid te houden.

Volledige tekst: 
pp 137-149
Origine(e)l(e) artikel(en)