88 (3) pp 131

Titel: 
Prevalentiestudie naar het feliene immunodefiëntievirus en feliene leukosevirus bij straatkatten in Gent
Auteur(s): 
R. VAN VUGT, H. NAUWYNCK, I. POLIS, H. DE ROOSTER
Samenvatting: 

Het feliene immunodeficiëntievirus (FIV) en het feliene leukosevirus (FeLV) zijn twee ziekteverwekkersbij de kat die de gezondheid van het dier op lange termijn aantasten. Zwerfkattenvormen een reservoir voor het behoud en de verspreiding van beide virussen tussen wilde dierenen naar gezelschapsdieren.Stad Gent voert al jarenlang een zwerfkattenbeleid volgens het vangen-castreren-terugplaatsen-(“trap-neuter-return”) principe, waarbij FIV- of FeLV-positief-testende katten geëuthanaseerdworden. Om de invloed van het bestrijdingsplan van Stad Gent op de prevalentie van FIVen FeLV te onderzoeken, werden data van zwerfkatten gevangen in 2009 en 2017 met elkaar vergeleken.Wat FeLV betreft, werd een sterke daling gezien (van 9,9% naar 0,7%). Bij FIV blevenopvallende verschillen uit (9,1% versus 10,3%). Er was ook een verschuiving waarneembaar vanzowel het aantal gevangen zwerfkatten als van positief-testende katten van de binnenstad naarde randgebieden. Aanvullend onderzoek is aangeraden om meer factoren in kaart te brengen diede evolutie van FIV en FeLV bij verwilderde katten in de regio Gent bepalen.

Volledige tekst: 
pp 131-136
Overzichtsartikel(en)