88 (2) pp 103

Titel: 
Allergie bij de hond: een bevraging van dierenartsen en eigenaars over de toestand in Vlaanderen
Auteur(s): 
C. DEPESSEMIER, E. COX, M. PELST
Samenvatting: 

De laatste decennia is de prevalentie van allergieën in de humane geneeskunde toegenomen.Bij gezelschapsdieren wordt een gelijkaardige trend vermoed. Er is echter weinig bekend over demate van voorkomen van allergieën bij de hond in Vlaanderen. In de voorliggende studie werdendierenartsen en eigenaars via een enquête bevraagd over de vijf meest voorkomende types allergie,i.e. atopie, vlooienallergie, voedselallergie, contactallergie en allergie voor medicatie en injecties.De door dierenartsen geschatte mediane prevalentie was respectievelijk 15%, 10%, 5%,2% en 1%. Er werden enkele opvallende verschillen waargenomen met de literatuur. Eigenaarsvermeldden een bloedtest als meest gebruikte test voor de diagnose van voedselallergie. Levenin een stedelijke omgeving kon niet in verband worden gebracht met een verhoogd risico op allergieen 11% van de dierenartsen meldde waspoeder als contactallergeen. Meer dan de helftvan de dierenartsen meent dat het aantal allergische honden in de loop van zijn/haar carrière istoegenomen.

Volledige tekst: 
pp 103-112
Voor de praktijk