88 (2) pp 097

Titel: 
Problemen omtrent partus en neonatale sterfte bij raskatten: een studie bij Vlaamse fokkers
Auteur(s): 
J. DE MOOR, A. VAN SOOM, E. WYDOOGHE
Samenvatting: 

Hoewel het fokken met raskatten aan populariteit wint, zijn weinig wetenschappelijke gegevensbeschikbaar omtrent de partus en de problemen die hierbij kunnen optreden. In verschillendestudies werd aangetoond dat kittensterfte bij fokkers varieert van 15 tot 40%. Aan de handvan een enquête bij fokkers werden in deze studie gegevens over 151 nesten verzameld van zespopulaire rassen in Vlaanderen. De gemiddelde drachtduur bedroeg 65,1 ± 2,64 dagen. De gemiddeldenestgrootte bedroeg 4,5 ± 1,73 kittens. Kattinnen ouder dan vier jaar hadden een significantkleinere nestgrootte (3,6 ± 1,48 kittens) dan katten jonger dan vier jaar (4,8 ± 1,71 kittens)(P = 0,001). Bij 8,5% van de nesten werd bij de kattin een keizersnede uitgevoerd. Congenitaleafwijkingen werden gerapporteerd bij 6,8% van de nesten. Het totale sterftepercentage tot despeenleeftijd bedroeg in de voorliggende studie 21,4%. Bij een kleinere nestgrootte (1-3 kittens:12,2%), evenals bij grotere nesten (6-9 kittens: 7,3%) werd een significant hoger aantal doodgeboortenvastgesteld dan bij nesten van vier (4,8%) of vijf kittens (3,5%) (P = 0,016).

Volledige tekst: 
pp 097-102
Voor de praktijk