88 (2) pp 083

Titel: 
Postoperatieve wondinfecties ondanks perioperatieve toediening van antimicrobiële middelen bij twee honden
Auteur(s): 
A. LYSSENS, N. DEVRIENDT, E. STOCK, T. ROGGEMAN, H. DE ROOSTER
Samenvatting: 

Postoperatieve wondinfecties zijn een veel voorkomend probleem. Een prevalentie van 0,8 tot 18%wordt beschreven in de diergeneeskunde. Factoren met betrekking tot de patiënt, omgeving en chirurgiehebben een invloed op het ontstaan van postoperatieve wondinfecties.Twee honden die na voorpootamputatie een postoperatieve wondinfectie ontwikkelden, wordenbesproken. De eerste hond werd aangeboden met een complexe open intra-articulaire fractuur vande rechterelleboog. De andere hond onderging een amputatie omwille van een wekedelensarcoma terhoogte van de rechterelleboog. In beide gevallen werd er perioperatief cefazoline toegediend. Bij deeerste patiënt werd het antibioticum postoperatief verdergezet. De andere hond kreeg geen postoperatiefantibioticum. Beide honden ontwikkelden na vier tot vijf dagen een postoperatieve wondinfectie.De aanwezigheid van verschillende risicofactoren kan de kans op postoperatieve wondinfecties doentoenemen. Naast het correct gebruik van antimicrobiële middelen speelt ook het vermijden van dezerisicofactoren een belangrijke rol in de preventie van postoperatieve wondinfecties.

Volledige tekst: 
pp 083-090
Casuïstiek(en)