88 (2) pp 077

Titel: 
Staalname en cryopreservatie van epididymale spermatozoa bij de hond
Auteur(s): 
N. SIMONS, A. VAN SOOM, E. WYDOOGHE
Samenvatting: 

Wanneer een reu niet kan ejaculeren, kan epididymaal sperma gebruikt worden om een teefkunstmatig te insemineren. In deze studie werden twee methoden vergeleken om epididymaalsperma te verzamelen na castratie, namelijk de “float-up”-methode en de aspiratiemethode.Met de float-up-methode konden meer spermatozoa verzameld worden dan met de aspiratiemethode(1810±718,1 miljoen versus 694±244,5 miljoen respectievelijk, p-waarde = 0,018).Wanneer sperma verzameld werd met de float-up-methode, kon na het invriezen een trendtot een hogere motiliteit waargenomen worden dan met de aspiratiemethode (52±9,4% versus44±9,4% respectievelijk, p-waarde = 0,060). Deze stalen vertoonden meer bloedcontaminatiedan de stalen verzameld met de aspiratiemethode. Dit bleek echter geen nadelig effect te hebbenop de spermakwaliteit en -kwantiteit. Daarom kon geconcludeerd worden dat bij voorkeurde float-up-methode dient gebruikt te worden, wanneer epididymaal sperma verzameld moetworden bij honden.

Volledige tekst: 
pp 077-082
Origine(e)l(e) artikel(en)