88 (2) pp 067

Titel: 
Cardiovasculaire, respiratoire, gastro-intestinale en gedragseffecten van intraveneuze lidocaïnetoediening bij gezonde paarden bij bewustzijn en evaluatie van de relatie met serumconcentraties van lidocaïne en mono-ethylglycinexylidide
Auteur(s): 
A.SALCICCIA, D.M. LOPEZ AREVALO, A. MAES, S. CROUBELS, V. BUSONI, J. DETILLEUX, C. SANDERSEN, H. AMORY
Samenvatting: 

Deze studie had als doel de relatie te bepalen tussen de serumconcentraties van lidocaïne/monoethylglycinexylidide(MEGX) en hun effect op de verschillende lichamelijke stelsels bij het paard. Vijfgezonde paarden bij bewustzijn kregen een twee uur durende placebo-intraveneuze infusie gevolgd dooreen twee uur durende lidocaïne-infusie (bolus van 1,3 mg/kg in tien minuten gevolgd door een constanteinfusie van 0,05 mg/kg/min). De lidocaïne- en MEGX-serumconcentraties werden om de tien à vijftienminuten gemeten. Het evenwichtsverlies, de spiertrillingen, het ademhalings-, spijsverterings- en cardiovasculairestelsel werden beoordeeld met behulp van verschillende niet-invasieve methoden. Tijdensde toediening van de lidocaïne-infusie was de gemiddelde (± standaarddeviatie) lidocaïne- en MEGXconcentratierespectievelijk 768,88 ± 93,32 ng/ml en 163,08 ± 108,98 ng/ml. De toediening van een lidocaïne-infusie beïnvloedde significant de aanwezigheid van trillen. Ook veroorzaakte ze een statistischmaar niet-klinisch significante afname van de systolische en diastolische bloeddruk, die beide correleerdenmet de lidocaïne- en MEGX-serumconcentratie. Verder verhoogde ze eveneens de duodenale contractiefrequentie,die correleerde met de serumlidocaïne-concentratie. In de voorliggende studie werdenmilde hypotensieve en prokinetische kortetermijneffecten van een lidocaïne-infusie waargenomen.

Volledige tekst: 
pp 067-076
Origine(e)l(e) artikel(en)