88 (1) pp 44

Titel: 
Supraventriculaire tachycardie met isoritmische atrioventriculaire dissociatie bij een labrador-retriever
Auteur(s): 
A. VAN LOON, V. LIEKENS, D. BINST, D. PAEPE, B. HOUDELLIER, P. SMETS
Samenvatting: 

Een vrouwelijke, gesteriliseerde labrador-retriever van zeven jaar oud werd aangeboden metklachten van tachypneu, kokhalzen en abdominale distensie. Op het lichamelijk onderzoek werdeneen systolische hartruis met een intensiteit van 3/6 en punctum maximum links apicaal,tachycardie en zwak geslagen, femorale polsen opgemerkt. Een undulatieproef was positief. Naechocardiografisch en elektrocardiografisch onderzoek werden dilatorische cardiomyopathie(primair of secundair) en supraventriculaire tachycardie (SVT) vastgesteld. Na instelling van eenbehandeling met digoxine werd tijdens de opvolging een isoritmische atrioventriculaire dissociatie(IAVD) waargenomen en bleek de SVT onvoldoende onder controle gebracht. Na het overschakelenop diltiazem werd op het ECG vastgesteld dat de tachycardie onder controle was.Echocardiografisch onderzoek toonde aan dat het hart zich hersteld had. De hond vertoonde dedaaropvolgende twee jaar geen cardiale symptomen meer. In deze casus wordt de zeldzame aritmieIAVD in combinatie met SVT beschreven. Daarnaast wordt het belang aangetoond van SVTals mogelijk reversibele oorzaak van een DCM-fenotype op echocardiografie.

Volledige tekst: 
pp 44-54
Casuïstiek(en)