88 (1) pp 19

Titel: 
Spontane repositie van een equiene premolaar na extractie van een aanpalende polydonte tand – twee casussen
Auteur(s): 
E. POLLARIS, K. VANDERPERREN, G.A.M. DE PAUW, L. VLAMINCK
Samenvatting: 

Twee paarden met klachten tijdens het rijden omwille van de aanwezigheid van een harde, gevoeligezwelling van de wang ter hoogte van het niveau Triadan 06 in de bovenkaak werden aangebodenop de kliniek Heelkunde (Faculteit Diergeneeskunde, UGent). Mondonderzoek, radiografie en computertomografie(n=1) toonden de aanwezigheid van een polydonte tand aan, aan de palatale zijde vanelement 06, waardoor deze naar buccaal verplaatst werd. In beide gevallen werd de polydonte tandgetrokken op het staande gesedeerde dier. Enkele maanden na de extractie vertoonde de buccaal verplaatstetand een repositie naar zijn fysiologische positie door de orthodonte kracht van de wangen enhet kauwen. Beide paarden werden nadien opnieuw bereden zonder verdere problemen.

Volledige tekst: 
pp 19-28
Casuïstiek(en)