88 (1) pp 03

Titel: 
Medicamenteuze behandeling van urinaire incontinentie bij de teef
Auteur(s): 
J. TIMMERMANS, B. VAN GOETHEM, H. DE ROOSTER, D. PAEPE
Samenvatting: 

Urinaire incontinentie, het ongecontroleerd verlies van urine tijdens de vullingsfase van het urineren,is een veelvoorkomende aandoening bij vrouwelijke honden. De gerapporteerde prevalentiebij intacte teven is slechts 0,2-0,3%, maar dit varieert tussen de 3,1-20,1% bij gesteriliseerde teven.Honden met verworven urine-incontinentie lijden meestal aan urethrale sfinctermechanisme-incompetentie.Deze aandoening lijkt door meerdere factoren veroorzaakt te worden en, alhoewel de exactepathofysiologie niet volledig bekend is, zijn potentiële risicofactoren geslacht, gonadectomie, ras, lichaamsgewicht,urethrale lengte en positie van de blaashals. In de praktijk is de diagnose van urethralesfinctermechanisme-incompetentie doorgaans gebaseerd op uitsluiting van andere potentiële oorzakenvan urine-incontinentie. Incontinente teven worden hoofdzakelijk medicamenteus behandeld met onderandere alfa-adrenerge geneesmiddelen, bijvoorbeeld fenylpropanolamine en oestrogenen. Chirurgie isaangeraden als de patiënt refractair wordt ten opzichte van de medicamenteuze behandeling.

Volledige tekst: 
pp 03-08
Overzichtsartikel(en)