87 (5) pg 277

Titel: 
Een BVDV type 2a-besmetting op een melkveebedrijf in België
Auteur(s): 
J. MARIS, J. LAUREYNS, S. SARRAZIN
Samenvatting: 

In dit artikel wordt het verloop van een boviene virale diarree virus (BVDV) type 2a-besmettingop een Belgisch melkveebedrijf beschreven. In een periode van veertien dagen stiervenzeventien volwassen melkkoeien als gevolg van acuut optredende diarree en dehydratatie. Vanbij het begin van de uitbraak werd aan een infectie met het BVDV gedacht, maar dit vermoedenwerd niet meteen door laboratoriumtesten bevestigd. Pas tijdens de vierendertig daaropvolgendemaanden kon op verschillende tijdstippen BVDV type 2a worden geïdentificeerd.

Volledige tekst: 
pp 277-282
Casuïstiek(en)