87 (5) pg 263

Titel: 
Anesthesie bij een paard met hernia diafragmatica
Auteur(s): 
A.J.H.C. MICHIELSEN, A. BINETTI, J. BRUNSTING, F. GASTHUYS, S. SCHAUVLIEGE
Samenvatting: 

Een acht jaar oude volbloedmerrie werd aangeboden op de Faculteit Diergeneeskunde (UGent)met acute kolieksymptomen. Een hernia diafragmatica werd vermoed aan de hand van het klinischen echografisch onderzoek. Deze diagnose werd nadien bevestigd tijdens een spoedlaparatomie uitgevoerddiezelfde dag. Patiënten met een hernia diafragmatica vormen een uitdaging voor zowel dechirurg als de anesthesist omwille van de verstoorde functie van het middenrif en de verplaatsing vande abdominale organen in de thorax. Het bekomen van optimale ventilatie en oxygenatie zonder schadeaan de longen toe te brengen, is niet vanzelfsprekend. In de voorliggende casus werd een geassisteerdgecontroleerdeventilatie met een intermitterend positieve druk met een laag tidaal volume, lage druken een iets hogere ademhalingsfrequentie toegepast. Naast problemen tijdens de ventilatie was depatiënt cardiovasculair gecompromitteerd. Gedurende de operatie werd, met de eigenaars toestemming,besloten het paard te euthanaseren gezien de ernst en locatie van de hernia.

Volledige tekst: 
pp 263-270
Casuïstiek(en)