86 (2) pp 079

Titel: 
C-reactief proteïneconcentraties in het serum van honden met idiopathische epilepsie
Auteur(s): 
E. SEGERS, V. MARTLÉ, S. PIEPERS, L. VAN HAM, S.F.M. BHATTI,
Samenvatting: 

Inflammatoire reacties bij honden zijn geassocieerd met systemische veranderingen in het serum,de acute fase respons genaamd. Deze gaat gepaard met veranderde concentraties acutefase-eiwittenin het serum. Het C-reactief proteïne (CRP) is een positief acutefase-eiwit en stijgt bijgevolg bij eenontsteking. Er bestaat veel onduidelijkheid over de relatie tussen epilepsie en ontsteking. Daaromwerd in deze studie de rol van ontsteking onderzocht bij honden met idiopathische epilepsie (IE). Driedoelstellingen werden vooropgesteld: 1. het meten van serum-CRP-concentraties bij honden met IE enbij gezonde honden, 2. het meten van serum-CRP-concentraties bij honden met acute clusteraanvallenen bij honden met geïsoleerde aanvallen en 3. het opvolgen van de evolutie in serum-CRP-concentratiesin de tijd na de laatste epilepsieaanval. In deze studie kon geen significant verschil in serum-CRPconcentratietussen honden met IE en de honden van de controlegroep worden aangetoond. Verderwaren de gemiddelde serum-CRP-concentraties hoger bij honden met clusteraanvallen (8,3 mg/l) danbij honden met geïsoleerde aanvallen (7,8 mg/l). Deze resultaten waren echter statistisch niet significant(P = 0,077). Ten slotte werd een statistisch niet-significante daling in serum-CRP-concentraties gezienna de laatste epileptische aanval bij de honden met IE (P = 0,077).

Volledige tekst: 
pp 079-083
Origine(e)l(e) artikel(en)