86 (1) pp 05

Titel: 
Chromatoforoma’s bij reptielen
Auteur(s): 
A. LANCKNEUS, A. MARTEL, L. BOSSELER, T. HELLEBUYCK
Samenvatting: 

Neoplasieën van de pigmentcellen of chromatoforen bij reptielen worden naargelang hunoorsprong geclassificeerd als melanoforoma’s, iridoforoma’s, xantoforoma’s, erytroforoma’s ofgemengde chromatoforoma’s. In tegenstelling tot wat oorspronkelijk verondersteld werd, komendeze primaire, cutane neoplasieën regelmatig voor bij in gevangenschap gehouden reptielen. Melanoforoma’sen iridoforoma’s worden het meest frequent vastgesteld. Een definitieve diagnosevan chromatoforoma’s wordt bekomen door middel van histologisch onderzoek. Aanvullend isimmunohistochemie of elektronenmicroscopie soms noodzakelijk om chromatoforoma’s onderlingte differentiëren. Complete chirurgische excisie wordt beschouwd als de voorkeursbehandeling.Vanwege de uitgesproken maligniteit en neiging tot metastasering is de prognose vanchromatoforoma’s bij reptielen over het algemeen echter sterk gereserveerd. Een vroegtijdigeen correcte diagnose van deze neoplastische aandoening bij reptielen is daarom van primordiaalbelang. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis omtrent het voorkomen,het biologisch gedrag, de pathogenese en de diagnostische en therapeutische benadering vanchromatoforoma’s bij reptielen met de nadruk op melano- en iridoforoma’s.

Volledige tekst: 
pp 05-15