85 (6) pp 365

Titel: 
Het geven van vaste voeding aan witvleeskalveren vermindert de uitscheiding van clostridia in de mest
Auteur(s): 
B. VALGAEREN, H. HANSSENS, S. ROELANDT, E. GOOSSENS, S. VERHERSTRAETEN, L. GILLE, L. VAN DRIESSCHE, F. HAESEBROUCK, R. DUCATELLE, F. VAN IMMERSEEL, P. DEPREZ, B. PARDON
Samenvatting: 

SAMENVATTINGClostridium perfringens geassocieerde enterotoxemie is een belangrijke oorzaak van sterfte bij kalverenin intensieve opfoksystemen. Het doel van deze studie was om het effect van vaste voeding tebeoordelen op de uitscheiding van C. perfringens in de mest bij witvleeskalveren. Twee verschillendetestdiëten werden at random toegewezen aan tien holsteinfriesian-witvleeskalveren. De kalveren ingroep 1 werden uitsluitend gevoed met melkpoeder, terwijl kalveren in groep 2 zowel melkpoederals een maximum van 300g vaste voeding per voederbeurt kregen. De vaste voeding bestond uit 30%gerst, 30% mais, 30% tarwe en 10% gehakseld stro. Vervolgens werd het aantal clostridia in de mestbepaald. Kalveren die zowel melkpoeder als vaste voeding kregen, scheidden significant minder clostridiauit in de mest dan kalveren die uitsluitend met melkpoeder werden gevoed. Er moet nog verderonderzocht worden of het verschaffen van vaste voeding aan witvleeskalveren een preventief effectheeft op enterotoxemie.

Volledige tekst: 
pp 365-367
Kort