85 (6) pp 355

Titel: 
Gecombineerde primaire atypische hypoadrenocorticisme en primaire hypothyroïdie bij een hond
Auteur(s): 
B. VANMAL, V. MARTLÉ, D. BINST, P. SMETS, S. DAMINET, D. PAEPE
Samenvatting: 

SAMENVATTINGIn deze casus wordt een hond met gecombineerde atypische primaire hypoadrenocorticisme enprimaire hypothyroïdie beschreven. De hond vertoonde reeds meer dan een jaar intermitterende, vageklachten. Ondanks meerdere medicamenteuze behandelingen vertoonde de hond geen volledige beterschap.Gebaseerd op de resultaten van het algemeen lichamelijk onderzoek, het bloedonderzoek ende abdominale echografie werd de hond gediagnosticeerd met primaire atypische hypoadrenocorticismeen primaire hypothyroïdie. Een supplementatie met glucocorticoïden werd meteen opgestarten geleidelijk afgebouwd tot een onderhoudsdosis wegens polydipsie. Levothyroxinesupplementatiewerd tien dagen nadien opgestart aan een zeer lage dosis en geleidelijk opgebouwd aan de hand vande totale thyroxine-serumconcentratie. De hond verbeterde snel en herstelde compleet. Controleconsultatiesgedurende meer dan een jaar toonden geen nieuwe abnormaliteiten aan. De combinatie vanprimaire hypoadrenocorticisme en primaire hypothyroïdie wordt niet vaak beschreven bij honden envertoont gelijkenissen met het humane schmidtsyndroom.

Volledige tekst: 
pp 355-364