85 (5) pp 255

Titel: 
Hyperthyreoïdie bij katten - Deel I: anatomie, fysiologie, pathofysiologie, diagnose en beeldvorming
Auteur(s): 
V. VOLCKAERT, E. VANDERMEULEN, J.H. SAUNDERS, K. PEREMANS
Samenvatting: 

In het eerste deel van dit overzichtsartikel worden de schildklieranatomie, fysiologie en pathofysiologiebij katten besproken. Vervolgens wordt de nadruk gelegd op hyperthyreoïdie, de meestvoorkomende schildkliergerelateerde aandoening bij katten. De diagnosestelling wordt verder besprokenmet nadruk op de medische beeldvorming. Scintigrafie is veruit de meest gebruikte en geschiktetechniek om de schildklierfunctie te evalueren. Daarop wordt in het tweede deel van dit overzichtsartikeldieper ingegaan. Andere beeldvormingsmodaliteiten bieden geen evaluatie van de schildklierfunctie enzijn daarom van minder belang voor de diagnose en evaluatie van hyperthyreoïdie.

Volledige tekst: 
pp 255-264
Thema