85 (4) pg 221

Titel: 
Prevalentie van respiratoire pathogenen in neusswabs van paarden met acute ademhalingsstoornissen in België
Auteur(s): 
B. BROUX, A. GRYSPEERDT, H. AMORY, T. FRIPPIAT, B. PARDON, F. GASTHUYS, L. LEGRAND, P. DEPREZ
Samenvatting: 

Infectieuze aandoeningen zijn een belangrijke oorzaak van ademhalingsproblemen bij paarden.Ze kunnen aanleiding geven tot een verstoorde longfunctie, verminderde prestaties en soms ernstigeklinische ziekte. Hoewel meestal bacteriële infecties vermoed worden, zijn virussen een onderschatteoorzaak van besmettelijke ademhalingsinfecties bij paarden. In deze studie werden neusswabs genomenbij 103 paarden met symptomen van acute ademhalingsinfectie en gescreend op de aanwezigheid van13 verschillende equine ademhalingspathogenen. Gammaherpesvirussen waren, met 60% positievestalen, de meest gedetecteerde pathogenen, gevolgd door streptococcus equi subsp. zooepidemicusinfecties (30%). Rhinovirus B, streptococcus equi subsp. equi, adenovirus 1 en EHV-4 werden minderfrequent gevonden. Verder onderzoek is nodig om het belang van gammaherpesvirussen bij het paardcorrect te interpreteren. Nationale surveillance van ademhalingsvirussen bij paarden door middel vanPCR-analyse op neusswabs zou een nuttig waarschuwingssysteem voor dreigende virale epidemieënkunnen zijn.

Volledige tekst: 
pp 221-224
Kort