85 (4) pg 185

Titel: 
Frequentieschatting van ziekteveroorzakende mutaties in de Belgische populatie van enkele hondenrassen - Deel 2: retrievers en andere rastypes
Auteur(s): 
E. BECKERS, M. VAN POUCKE, L. RONSYN, L. PEELMAN
Samenvatting: 

De Belgische populatie van tien hondenrassen (de bichonfrisé, sint-hubertushond, Vlaamse koehond,boxer, cavalier-kingcharlesspaniël, Ierse setter, het vlinderhondje, de rottweiler, golden retrieveren labrador-retriever), waarvan de genetische diversiteit in België laag tot middelmatig laag is of dierelatief populair zijn, werd gegenotypeerd voor ziekteveroorzakende mutaties die potentieel relevantzijn voor deze rassen. Op deze manier werd de frequentie van 26 mutaties geschat om zo gerichterfokadvies te kunnen geven. Aandoeningen waarvan de frequentie hoog genoeg ligt om routine-genotyperingaan te raden in fokprogramma’s zijn (1) degeneratieve myelopathie voor de sint-hubertushond,(2) “arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy” en degeneratieve myelopathie voor boxers, (3)“episodic falling syndrome” en macrothrombocytopenie voor de cavalier-kingcharlesspaniël (4) progressieveretina-atrofie “rod-cone” dysplasie 4 voor de Ierse setter, (5) golden retriever progressieveretina-atrofie 1 voor de golden retriever en (6) “exercise induced collapse” en progressieve “rod-cone”degeneratie voor de labrador-retriever. De aanwezigheid van de oorzakelijke mutatie voor een kortestaart bij de Vlaamse koehond wordt hier volgens de auteurs voor het eerst beschreven.

Volledige tekst: 
pp 185-196
Thema