83(5) pg 240

Titel: 
Zomereczeem bij Belgische warmbloedpaarden: prevalentie en risicofactoren
Auteur(s): 
L.M. PEETERS, S. JANSSENS, A. COUSSÉ, N. BUYS
Samenvatting: 

Zomereczeem is een allergische reactie op specifieke antigenen in het speeksel van Culicoides-muggenof andere insecten. In deze studie werden omgevingsfactoren geïdentificeerd die geassocieerd zijn met hetvoorkomen van zomereczeem bij Belgische warmbloedpaarden (BWP) in Vlaanderen (België). Daarvoorwerden met behulp van een enquête 3409 gegevens over zomereczeem verzameld tijdens sportwedstrijden,BWP-prijskampen en via persoonlijk contact met grote fokkers (stoeterijbezoeken en telefoongesprekken).De paarden werden ingedeeld in “zomereczeempositief” of -negatief op basis van de informatie die doorde eigenaars aangereikt werd. De gemiddelde prevalentie van zomereczeem bij BWP bedroeg 10% inVlaanderen. Zeventig procent van de zomerczeempositieve paarden werd behandeld met preventiemaatregelenom de symptomen te onderdrukken en 38% van de positieve paarden vertoonde geen symptomenop het moment dat de enquête werd afgenomen. Hierdoor was de gemiddelde prevalentie van merkbaresymptomen slechts 6,2%. De volgende risicofactoren voor het optreden van zomereczeem bij BWP werdengeïdentificeerd: leeftijd, de methode van datacollectie, de periode waarop de enquête werd afgenomen, detrainingsfrequentie en de vegetatie van de omliggende weiden. Daarenboven beïnvloedde het aantal paardenper eigenaar eveneens de (gerapporteerde) prevalentie van zomereczeem.

Volledige tekst: 
pp 240-249
Origine(e)l(e) artikel(en)