83 (3) 125-132

Titel: 
De invloed van romifidine en detomidine op de inductie en recovery bij paarden in combinatie met totale intraveneuze anesthesie
Auteur(s): 
V.J.F. Van Loon, T.J. van den Brink, J.P.A.M. Van Loon, C.J.W. Scheffer, H.J. Bergman
Samenvatting: 

In de voorliggende studie werd de kwaliteit van de inductie en de recovery vergeleken bij 146paarden na totale intraveneuze anesthesie met guaifenesine, ketamine en detomidine, ten behoeve vancomputertomografie (CT). Ze werden willekeurig ingedeeld, waarbij de ene groep romifidine (n=110)en de andere groep detomidine (n=36) als premedicatie kreeg. De anesthesie werd geïnduceerd meteen combinatie van ketamine/midazolam. De gemiddelde anesthesieduur van de CT was kort (gemiddeld+/- SD: 23,5 +/- 8,8 minuten). Er bleek geen significant verschil te zijn voor de inductiescore. Welbleken paarden gepremediceerd met romifidine een significant betere recoveryscore te hebben. 

Volledige tekst: 
pp 125-132
Origine(e)l(e) artikel(en)