82 (4) pp 225-233

Titel: 
Tenosynovitis van de sesamschede bij het paard: diagnostiek en behandeling
Auteur(s): 
M. JORDANA, A. MARTENS, M. OOSTERLINCK, K. VANDERPERREN, F. PILLE
Samenvatting: 

Clinici worden vaak geconfronteerd met kreupele paarden die een opzetting van desesamschede vertonen. De sesamschede is echter een relatief complexe synoviale structuur diediverse uitdagingen biedt op het gebied van diagnostiek en behandeling van letsels. In dit artikelwordt een overzicht gegeven van de diagnostische en therapeutische aspecten van niet-infectieuzetenosynovitis van de sesamschede.

Volledige tekst: 
pp 225-233
Permanente vorming