82 (3) pp 125-133

Titel: 
Fowl adenovirus-infecties bij vleeskuikens in België: een overzicht van tien jaar
Auteur(s): 
P. DE HERDT, T. TIMMERMAN, P. DEFOORT, K. LYCKE, R. JASPERS
Samenvatting: 

Tussen mei 2002 en mei 2012 werden bij 38 van 310 zieke Belgische vleeskuikentomen fowl adenovirus (FAdV) infecties gediagnosticeerd. De FAdV-isolaten werden meestal bekomen uit mengstalen van meerdere organen waarin vooral lever, pancreas en bursa aanwezig waren. De FAdV-isolaten behoorden tot de serotypes FAdV 1 (vijf stammen), FAdV 2/11 (dertien stammen), FAdV 3 (één stam), FAdV 5 (acht stammen) en FAdV 8a (vier stammen); zeven isolaten konden niet met zekerheid getypeerd worden. De klinische klachten bij geïnfecteerde groepen bestonden uit groeivertraging, nat strooisel, ademhalingssymptomen en/of manken in respectievelijk 63%, 37%, 26% en 24% van de gevallen. Verhoogde sterfte trad op bij 39% van de tomen. Bij 53% van de geïnfecteerde bedrijven waren de symptomen reeds meerdere productiecycli na elkaar opgetreden. De meest consistent waargenomen letsels waren hepatitis, nefritis, myocarditis, pancreatitis, tracheïtis en proventriculitis. Gelijktijdige infecties met reovirus, infectious bronchitis virus, avian metapneumovirus, infectious bursal disease virus, chicken anemia virus, Escherichia coli, Enterococcus cecorum en/of Eimeria werden waargenomen bij 53% van de tomen, vooral bij de groepen die af te rekenen kregen met verhoogde sterfte. Er werd besloten dat fowl adenovirussen vaak een rol spelen bij ziekte van Belgische vleeskuikens, alleen of in combinatie met andere infectieuze agentia.

Volledige tekst: 
pp 125-133
Origine(e)l(e) artikel(en)