82 (2) pp 87-90

Titel: 
Spontane bloedingen bij een pasgeboren kalf met persisterende BVDV1b-infectie
Auteur(s): 
J. LAUREYNS, B. PARDON, A. B. CAIJ, S. SARRAZIN, P. DEPREZ
Samenvatting: 

Een kalf vertoonde op zijn tweede levensdag huidbloedingen en werd doorverwezen naar de kliniekonder verdenking van boviene neonatale pancytopenie (BNP). Hematologisch onderzoek toonde extremetrombocytopenie, matige anemie, maar geen leukopenie aan. Een PCR-test op gehepariniseerd bloed waspositief voor het boviene virale diarreevirus (BVDV), net als bij twee BVDV-antigeen ELISA’s op bloeddie drie en tien weken later genomen werden. Niet-cytopathogeen BVDV-type 1b werd geïsoleerd uit hetbloed. Alhoewel het kalf herstelde van de bloedingen en gezond bleef, werd het wegens de persisterendeBVDV-infectie geëuthanaseerd op de leeftijd van elf weken. Op basis van de anamnese kon BNPuitgesloten worden uit de differentiaaldiagnose. Deze casus toont aan dat het bloedingssyndroom nietuitsluitend het gevolg is van besmetting met BVDV-type 2 en dat de klinische verschijnselen bij metBVDV1b besmette neonatale kalveren identiek kunnen zijn aan deze bij BNP.

Volledige tekst: 
pp 87-90
Casuïstiek(en)