82 (1) pp 3-10

Titel: 
Clinical approach of feline hypercalcemia
Auteur(s): 
E. STOCK, D. PAEPE, S. DAMINET
Samenvatting: 

Een verhoogde concentratie van totaal calcium is een onderkende afwijking op het bloedonderzoekvan de kat. De belangrijkste oorzaken van hypercalcemie bij de kat zijn neoplasie, chronischenierziekte en idiopathische hypercalcemie. Het diagnostisch onderzoek van een kat met persisterendehypercalcemie omvat verschillende stappen: een uitgebreid lichamelijk onderzoek, testen opfeliene leukemievirus en feliene immunodefi ciëntievirus, een volledig bloed- en urineonderzoek, hetbepalen van geïoniseerd calcium, radiografi eën van de thorax (en het abdomen), een echografi e vanhet abdomen en de hals en de bepaling van het parathyroïd hormoon en ‘parathyroid hormonerelatedprotein’. Een logische en specifi eke aanpak is nodig om tot een juiste diagnose te komen. Debehandeling richt zich vooral op de onderliggende oorzaak.

Volledige tekst: 
pp 03-10
Thema