82 (1) pp 23-30

Titel: 
Assessing heterogeneity of the composition of mare’s milk in Flanders
Auteur(s): 
L. NAERT, B. VANDE VYVERE, G. VERHOEVEN, L. DUCHATEAU, S. DE SMET, F. COOPMAN
Samenvatting: 

In deze studie werd de invloed van het bedrijf, het seizoen en de gezondheid van de dieren op desamenstelling van consumptiemelk afkomstig van merries beoordeeld. Ook de fl uctuaties in de tijdwerden bekeken. Uit de resultaten blijkt dat er op een gegeven tijdstip een signifi cante variatie (p <0,0001) bestaat in vet, vetzuren, eiwit, lactoferrine, lysozyme, lactose en ureum tussen bedrijvenonderling. Op bedrijfsniveau werden er grote signifi cante fl uctuaties in de tijd vastgesteld voor de meestemelkcomponenten (p < 0,01 tot 0,0001). De fl uctuaties tussen de verschillende bedrijven waren beduidendkleiner dan die binnen de bedrijven. Er kan besloten worden dat de samenstelling van paardenmelk weinighomogeen is, zowel tussen de bedrijven op een vast tijdstip als binnen de bedrijven in de loop van het jaar.Er zijn signifi cante aanwijzingen dat seizoen, voeding, uiergezondheid en het niveau van wormbesmettingde samenstelling van deze melk kunnen beïnvloeden.

Volledige tekst: 
pp 23-30
Origine(e)l(e) artikel(en)