82 (1) pp 11-16

Titel: 
Idiopathic hypercalcemia in a Persian cat
Auteur(s): 
E. STOCK, D. PAEPE, L. VERHAERT, I. VAN DE MAELE, S. DAMINET
Samenvatting: 

In deze casuïstiek wordt een kat met idiopathische hypercalcemie beschreven. Een mannelijke,gecastreerde Perzische kat van zeven jaar werd aangeboden omwille van partiële anorexie die reedsdrie jaar aanwezig was. Op het bloedonderzoek werd een matige hypercalcemie in combinatiemet hypofosfatemie gezien. Door middel van uitgebreide diagnostiek werd vastgesteld dat de kat‘polycystic kidney disease’ en chronische nierziekte (IRIS fase 2) had. De nierziekte lag echter nietaan de basis van de hypercalcemie gezien de concentratie parathyroïd hormoon normaal was ende kat hypofosfatemie en een gestegen geïoniseerde calciumconcentratie vertoonde. De diagnosevan idiopathische hypercalcemie werd gesteld. De symptomen verdwenen en de calciumspiegelnormaliseerde na behandeling met glucocorticoïden.

Volledige tekst: 
pp 11-16
Thema