81 (6) pp 373-381

Titel: 
Het belang van een degelijk colostrummanagement op moderne rundveebedrijven
Auteur(s): 
V. MEGANCK, J. LAUREYNS, G. OPSOMER
Samenvatting: 

Het pasgeboren kalf is afhankelijk van de absorptie van colostrale immunoglobulinen ofantistoffen. Een goed colostrummanagement is een van de belangrijkste preventieve maatregelentegen infectieuze ziekten bij jonge kalveren. Toch worden hier nog veel fouten tegen gemaakt ofbestaan er nog veel misvattingen. Bovendien is ook meer en meer bewijs voorhanden dat colostrumniet alleen van levensbelang is voor de aanvoer van antistoffen maar evenzeer voor de aanvoer vanandere substanties, zoals groeifactoren en immuuncellen.

Volledige tekst: 
pp 373-381
Permanente vorming