81 (6) pp 341-351

Titel: 
Canine lymphoma: a retrospective study (2009 – 2010)
Auteur(s): 
F. MORTIER, S. DAMINET, S. VANDENABEELE, I. VAN DE MAELE
Samenvatting: 

Het medisch dossier van 56 honden met een cytologische en/of histologische diagnose van lymfoomgesteld tussen 1 januari 2009 en 31 december 2010 werd bestudeerd. De meeste honden waren vanmiddelbare leeftijd of ouder en hadden multicentrisch lymfoom (n=36). De meerderheid van de hondenbevond zich in stage III tot V (n=55) en in substage b (n=43). Hematologie, serumbiochemie, urineanalyse,serumeiwit-elektroforese, thoraxradiografieën en/of abdominale echografie werden uitgevoerd en deresultaten kwamen grotendeels overeen met deze in de literatuur. Bij 80% (n=45) werd een behandelingopgestart. Na de diagnose was de mediane overlevingstijd voor 62% van de honden (n=28) die enkel metprednisolone werd behandeld, 32 dagen (3 – 224 dagen). Voor 24% (n=11) behandeld met chemotherapiewas dit 119 dagen (11 – 273 dagen). Bij de resterende zes behandelde honden (13%) werd demacroscopische tumor verwijderd middels chirurgie. Drie van deze honden werden nadien behandeld metprednisolone. De mediane overlevingstijd van deze zes honden bedroeg 47 dagen (0 – 669 dagen). Van dehonden die met chemotherapie werden behandeld, was de mediane overlevingstijd significant langer danvan de honden die enkel met prednisolone werden behandeld, ondanks het feit dat negatief prognostischefactoren aanwezig waren bij alle honden die chemotherapie ondergingen.

Volledige tekst: 
pp 341-351
Origine(e)l(e) artikel(en)