81 (5) pp 290-297

Titel: 
The use of intra-articular anesthesia as a diagnostic tool in canine lameness
Auteur(s): 
D. VAN VYNCKT, Y. SAMOY, L. MOSSELMANS, G. VERHOEVEN, F. VERSCHOOTEN, B. VAN RYSSEN
Samenvatting: 

Manken bij de hond is soms moeilijk te lokaliseren omwille van weinig uitgesproken pathologischeveranderingen of onduidelijke klinische symptomen. Intra-articulaire anesthesie wordt voorgesteld als eendiagnostisch middel om het manken te lokaliseren. Na een beschrijving van de voorbereiding, de technieken de punctieplaatsen, wordt een overzicht gegeven van een reeks patiënten aangeboden met verschillendegewrichtsproblemen. De studie gaf aan dat intra-articulaire anesthesie toepasbaar was in ieder gewricht,zolang de clinicus ervaring had en de honden gesedeerd waren. De intra-articulaire anesthesie was positiefin 87% van de gevallen en problemen aan het ellebooggewricht, meer bepaald een losse processus coronoideus,was de grootste indicatie voor intra-articulaire anesthesie.

Volledige tekst: 
pp 290-297
Casuïstiek(en)