81 (5) pp 274-282

Titel: 
Embryo transfer in horses: essential to modern breeding
Auteur(s): 
L.T.M.VANDENBERGHE, J. GOVAERE, H.NELIS, M. HOOGEWIJS, P. DAELS, A.VAN SOOM
Samenvatting: 

Embryotransplantatie bij het paard is een voortplantingstechniek waarbij een embryo van eenwaardevolle donormerrie wordt uitgespoeld en overgeplant in een draagmerrie. Dit heeft tal vanvoordelen. Praktisch behelst deze techniek verschillende aspecten. Vooraf dient de cyclus van dedraagmerrie gesynchroniseerd te worden met die van de donor. Daarna dient men op het juiste tijdstiphet embryo uit de baarmoeder van de drachtige donormerrie te spoelen. Na het opzoeken enwassen van het embryo wordt het ingeplant bij de draagmerrie of receptor. Na de geboorte wordthet veulen nog geruime tijd door de receptor gezoogd.Bij het spoelen van de donormerrie wordt in ongeveer 50% van de gevallen een embryo gecollecteerden na het overplanten van een embryo wordt uiteindelijk gemiddeld 70% van de receptormerriesdrachtig. Uiteraard worden deze percentages in de praktijk door verschillende factorenbeïnvloed. Deze factoren hebben zowel betrekking op de donor als op de receptor.

Volledige tekst: 
pp 274-282
Overzichtsartikel(en)