81 (5) pp 266-273

Titel: 
Antimicrobial resistance: a multifaceted phenomenon
Auteur(s): 
F. BOYEN, F. PASMANS, P. BUTAYE, F. HAESEBROUCK
Samenvatting: 

Antibiotica chemotherapeutica met een antibacteriële werking zijn niet meer weg te denken uitde veterinaire geneeskunde. De opkomst van antimicrobiële resistentie vormt een bedreiging voorde gezondheid van zowel mens als dier en het voortbestaan van de dierlijke voedselproductie zoalswij die vandaag kennen. In dit overzicht worden enkele basistermen en begrippen met betrekkingtot antimicrobiële resistentie toegelicht. Bovendien wordt er een samenvatting gegeven van de manierwaarop resistentie kan worden bepaald en hoe de resultaten van gevoeligheidstesten dienen teworden geïnterpreteerd.

Volledige tekst: 
pp 266-273
Overzichtsartikel(en)