81 (4) pp 195-204

Titel: 
Monitoring of diabetic dogs
Auteur(s): 
A.WILLEMS, P. SMETS, I. VAN DE MAELE, S. VANDENABEELE, S. DAMINET
Samenvatting: 

Diabetes mellitus is één van de meest voorkomende endocriene aandoeningen bij de hond. De diagnosekan vrij eenvoudig gesteld worden, maar de behandeling en voornamelijk het toepassen van een gepasteopvolging vormen een uitdaging. Het goed monitoren is belangrijk om complicaties, zoals hypoglycemie,gewichtsverlies, diabetes ketoacidose en urineweginfecties, te vermijden. Er bestaan verschillende methodenom een diabetespatiënt op te volgen: anamnese en lichamelijk onderzoek, éénmalige glucosebepaling,glucosedagcurves, fructosaminebepaling, geglyceerd hemoglobine, continuë glucosemetingen en glucosurie.De kunst is om aan de hand van een combinatie van deze technieken een goed beeld te krijgen van deglycemische status van de patiënt.

Volledige tekst: 
pp 195-204
Overzichtsartikel(en)