81 (3) pp 168-173

Titel: 
A case of epigastric heteropagus twinning with other congenital abnormalities in a Chihuahua puppy
Auteur(s): 
J. HOUSE, K.R. BARRAND, P. CORNILLIE
Samenvatting: 

Een twee jaar oude chihuahua met duidelijk opgezet abdomen werd op 58 dagen dracht via een electievekeizersnede verlost van vijf normale en één duidelijk afwijkende pup. De misvormde pup was een asymmetrischdubbelmonster waarbij de parasiet in het navelgebied met de autosiet verbonden was. De autosiet vertoonde aplasiacutis ter hoogte van het schedeldak, anasarca, lissencefalie, palatoschisis, sternale agenesie en eventeratio(gastroschisis/schistocoelia). De parasiet was slechts gedeeltelijk aangelegd en was ventraal ter hoogte van de thoraxvan de autosiet vastgehecht. De parasiet was samengesteld uit vier ledematen, terwijl kop en staart afwezig waren.Atresie van de anus en vulva werd opgemerkt. Inwendig werd slechts één enkele nier bij de parasiet aangetroffen.Voor zover de literatuur kon geraadpleegd worden, is deze casuïstiek slechts het derde uitvoerig beschreven gevalvan heteropagus bij de hond, waarbij de geassocieerde afwijkingen dit specifieke geval uniek maken. Een grondigeliteratuurstudie werd evenwel bemoeilijkt door het ontbreken van een uniforme nomenclatuur om een dergelijkevorm van dubbelmonsters te identificeren.

Volledige tekst: 
pp 168-173
Casuïstiek(en)