81 (3) pp 128-137

Titel: 
Anesthesia in kittens: a review of the literature with stress on the possibilities in Belgium
Auteur(s): 
E.H.K.A. PEETERS, N. PORTERS, P.E.J. BOLS, M. NELISSEN, C.P.H. MOONS, H. DE ROOSTER, I. POLIS
Samenvatting: 

In België worden zelden electieve chirurgische ingrepen uitgevoerd bij zeer jonge kleine huisdieren. Veeldierenartsen hebben dan ook weinig ervaring met de anesthesie van pediatrische patiënten. In dit overzichtsartikelwordt kort ingegaan op de risicofactoren bij de anesthesie van kittens, gezien hun specifieke anatomieen fysiologie. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van geschikte anesthetische protocollen.Injectieanesthesie op basis van combinaties met ketamine is een praktische, economische en efficiënte optie.

Volledige tekst: 
pp 128-137
Overzichtsartikel(en)