81 (3) pp 119-128

Titel: 
Schmallenberg virus: emergence of an Orthobunyavirus among ruminants in Western Europe
Auteur(s): 
L. STEUKERS, G. BERTELS, A.B. CAY, H.J. NAUWYNCK
Samenvatting: 

Recent werd er een nieuw virus geïdentificeerd bij herkauwers in West-Europa. Dit virus, het Schmallenbergvirus,behoort tot de familie Bunyaviridae, genus Orthobunyavirus, serogroep Simbu en vertoont sterke verwantschapmet het Akabane-, Aino- en Shamondavirus. Bij runderen bestaan de acute symptomen bij het moederdier en volwassendieren in het algemeen uit onder andere hoge koorts, milk drop en diarree. Opmerkelijk is het effect van hetvirus op de foetus. Infectie tijdens de dracht kan aanleiding geven tot abortus, doodgeboorte en ernstige congenitalemalformaties. Net zoals alle andere bunyavirussen wordt Schmallenbergvirus overgedragen door vectoren. Gelijkaardigevirussen, zoals Akabane en Akabane-achtige virussen, worden op die manier overgedragen door Culicoides.Vermoedelijk zijn ook gelijkaardige vectoren van belang voor de transmissie van Schmallenbergvirus. Deze reviewgeeft een overzicht van Bunyaviridae, hun epidemiologie, symptomen, preventie en bestrijding. Speciale aandachtgaat hierbij naar gelijkenissen tussen het Schmallenbergvirus en andere leden van de Simbu-serogroep.

Volledige tekst: 
pp 119-128
Overzichtsartikel(en)