81 (2) pp 88-92

Titel: 
Medial compartment disease in a young Large Munsterlander
Auteur(s): 
E. COPPIETERS, Y. SAMOY, P. PEY, T. WAELBERS, B. VAN RYSSEN
Samenvatting: 

Medial Compartment Disease (MCD) is een recentelijk herkende aandoening van de elleboog bij de hond enverwijst naar uitgebreide kraakbeenerosie in het mediaal gedeelte van het ellebooggewricht. Deze casuïstiek beschrijfteen geval van MCD bij een grote münsterländer van tien maanden oud, aangeboden met de klacht van manken opde rechtervoorpoot. Op basis van het signalement, de anamnese en het radiografisch onderzoek was er een sterkvermoeden van een losse processus coronoïdeus van de rechterelleboog. Artroscopische inspectie van het gewrichtbracht naast een klein coronoïdfragment en een klein osteochondrotisch letsel echter ook uitgebreide kraakbeenerosievan de mediale humeruscondyl en de mediale processus coronoïdeus aan het licht. Na de artroscopische behandelingvertoonde de hond geen beterschap. Een behandeling met autoloog geconditioneerd plasma (Arthrex- ACP®) gafevenmin substantiële verbetering. Uiteindelijk werd de hond geëuthanaseerd omwille van aanhoudend manken.

Volledige tekst: 
pp 88-92
Casuïstiek(en)