81 (2) pp 81-87

Titel: 
A distemper outbreak in beech martens (Martes foina) in Flanders
Auteur(s): 
P. TAVERNIER, K. BAERT, M. VAN DE BILDT, T. KUIKEN, A. CAY, S. MAES, S. ROELS, J. GOUWY, K. VAN DEN BERGE
Samenvatting: 

Voor het eerst werd een uitbraak van hondenziekte waargenomen bij steenmarters (Martes foina) in het oostelijkdeel van Vlaanderen. De klinische en pathologische bevindingen waren gelijklopend met andere uitbraken beschrevenbij marterachtigen in Europa. Door middel van reverse transcriptase polymerase chain reaction werdmorbillivirus RNA gedetecteerd in een orgaanhomogenaat geïnoculeerd op Vero.DogSLAM-cellen. Het virus werdgesequeneerd en geïdentificeerd als een hondenziektevirusstam, honderd procent identiek aan een eerder geïsoleerdvirus uit een marter uit Duitsland. Na een periode van quasi afwezigheid van steenmarters in Vlaanderen door intensevervolging is hun populatiedichtheid in de laatste decennia beduidend toegenomen. Hoewel de onderliggendemechanismen van de waargenomen populatieveranderingen onduidelijk zijn, wijzen onze bevindingen op een spreidingvan hondenziektevirus vanuit centraal Europa volgend op dispersie van steenmarters. Verdere spreiding zou eennegatieve impact kunnen hebben voor de sterk bedreigde boommarter (Martes martes) en de teruglopende bunzing(Mustela putorius) populatie in Vlaanderen.

Volledige tekst: 
pp 81-87
Origine(e)l(e) artikel(en)